GUITAR CƠ BẢN

GUITAR CƠ BẢN

Giảng viên: Nguyễn Phương Hà

Học phí: 399.000 đ  Chỉ từ: 270.000 đ


GUITAR NÂNG CAO (PHẦN 1)

GUITAR NÂNG CAO (PHẦN 1)

Giảng viên: Phạm Văn Phúc

Học phí: 399.000 đ  Chỉ từ: 270.000 đ


GUITAR NÂNG CAO (PHẦN 2)

GUITAR NÂNG CAO (PHẦN 2)

Giảng viên: Nguyễn Phương Hà

Học phí: 399.000 đ  Chỉ từ: 270.000 đ


GUITAR ĐỆM HÁT (PHẦN 1)

GUITAR ĐỆM HÁT (PHẦN 1)

Giảng viên: Nguyễn Phương Hà

Học phí: 399.000 đ  Chỉ từ: 270.000 đ


GUITAR ĐỆM HÁT (PHẦN 2)

GUITAR ĐỆM HÁT (PHẦN 2)

Giảng viên: Nguyễn Phương Hà

Học phí: 399.000 đ  Chỉ từ: 270.000 đ


  Liên hệ với chúng tôi