Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Amnhacvietnam thu thập thông tin khách hàng trên website amnhacvietnam.vn bao gồm: email, số điện thoại, địa chỉ (tỉnh/thành phố), tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà Amnhacvietnam cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký đặt hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ tại website amnhacvietnam.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về yêu cầu dịch vụ đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste amnhacvietnam.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin của khách hàng chỉ được chúng tôi sử dụng để ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên, và để tư vấn, giải đáp, cung cấp cho khách hàng thông tin mới nhất hoặc thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các dịch vụ, khóa học của Amnhacvietnam.

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại amnhacvietnam.vn.

Mật khẩu đăng nhập trên Amnhacvietnam.vn để chống lại những truy cập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng. Hệ thống sẽ tự động đăng xuất tài khoản của khách hàng nếu sau một khoảng thời gian không có tác vụ nào được thực hiện.

Amnhacvietnam có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của luật sư và cơ quan có thẩm quyền; hoặc sẽ cung cấp thông tin của khách hàng nếu thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đảm bảo sự an toàn của khách hàng hoặc người khác, điều tra gian lận. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Nếu Amnhacvietnam sáp nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn bộ tài sản, khách hàng sẽ được thông báo qua email hoặc trên website của Amnhacvietnam về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như bất kì quyền của khách hàng nào liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, tới bất kì bên thứ ba nào với sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của amnhacvietnam.vn.


Khách hàng có thể xoá hoặc vô hiệu hoá tài khoản bất kì lúc nào bằng cách liên hệ với Amnhacvietnam.


4. Thay đổi hoặc loại bỏ thông tin cá nhân

Nếu thông tin cá nhân của khách hàng bị thay đổi, hoặc bạn không sử dụng dịch vụ của Amnhacvietnam nữa, khách hàng có thể sửa chữa, thay đổi, bổ sung hoặc xoá thông tin cá nhân bằng thay đổi thông tin trên trang dành cho thành viên hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Khách hàng có thể xoá hoặc vô hiệu hoá hồ sơ cá nhân hoặc yêu cầu loại bỏ những hồ sơ trái phép bất kì lúc nào bằng cách liên hệ với Amnhacvietnam.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên amnhacvietnam.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Amnhacvietnam. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.


Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Amnhacvietnam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin đặt hàng trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên amnhacvietnam.vn.

Amnhacvietnam yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, email, điện thoại,... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Amnhacvietnam không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên nếu thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

----------------------
AMNHACVIETNAM.VN - Học đàn guitar, piano,... (online, trực tiếp) siêu rẻ với giảng viên đầu ngành | Mua bán nhạc cụ | Thưởng thức âm nhạc.
Hãy đồng hành cùng chúng tôi để bạn thành công hơn và có những phút giây thư giãn tuyệt vời nhất.Bình luận  Liên hệ với chúng tôi